مراسم رونمایی از برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش بعد از ظهر امروز در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد. 

نیمه شهریور ماه بود که خبر رسید آیین نامه تشکیل شورای اجرایی و هماهنگی سند تحول بنیادین و زیر نظام ها پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، توسط وزیر آموزش و پرورش به اعضای شورای معاونین وزارتخانه ابلاغ شد.

در این آیین نامه، شورای عالی آموزش و پرورش  شورای راهبری اجرای سند تحول است که براساس وظایف واختیارات شورا، سیاست گذاری و نظارت برای اجرای سند را عهده دار است. شورای هماهنگی و اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز  به‌ منظور سیاست‌گذاری اجرایی، هدایت، نظارت و ایجاد هماهنگی برای اجرایی شدن سند تحول بنیادین با ریاست وزیر آموزش‌ و پرورش و ترکیبی از اعضای شورای معاونان و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده است.