محمد عطریان، رامین تاجیک، رضا مردمیدان حاجی‌آقایی، حسین وزیری، شاهین سیمرغ محکوم به ۲۰ سال حبس

ولی صدفی ۱۲ سال حبس

علیرضا حسن‌زاده ظرفی، علیرضا لوینی به ۱۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق

محمد راستگوی کوکی ۱۰ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق

پویا نوبخت، شاهرخ نجفی، مهرافزا ۱۰ سال حبس

علیرضا روند و نوید خورشید ترکمانی ۸ سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق

مجتبی نوروزی و محمد هاشمی ۷ سال حبس

نوید زهره‌وند ۶ سال حبس/ تسنیم