دقایقی پس از شلیک موشک های سپاه به سمت مقر تروریستهای تکفیری در سوریه، ۷ فروند پهپاد نیز اقدام به بمباران وموشک باران مقرهای تروریستها در این منطقه کردند.

د راین عملیات بخش زیادی از زیرساخت ها و تاسیسات تروریستها از بین رفته است.

در گزارش خبری صداوسیکما گفته شد که تعداد موشک های شلیک شده ۶ فروند بود