حمله موشکی امروز سپاه علیه مقر سرکردگان تروریستهای تکفیری، در پاسخ به حمله تروریستی ۳۱ شهریور اهواز، ساعت ۲ بامداد از کرمانشاه انجام شده و در آن، تعدای از موشک های بالستیک میان برد ذوالفقار و قیام، به اهداف خود در منطقه البوکمال در شرق فرات (نزدیکی مرز عراق) اصابت کردند.