شبنم مقدمی در اینستاگرام نوشت:‌ «تست گریم، برای نقش  زنی سرکش و عجیب! که البته، اجرا نشد و به تشخیص استاد عبدالله اسکندری که طراح  چهره پردازی آن پروژه بودند، تغییر کرد. من این عکس را دوست دارم. شبیه من است و شبیه من نیست.»

شبنم مقدمی