- این قدر مسئولان در تشکیل پرونده دست دست کردند که متهم سکه ثامن از کشور به راحتی خارج شد! باید آفرین گفت به سرعت عمل شان!

 

- بیمه تامین اجتماعی دیگه سرنگ انسولین نمی‌ده. دیروز رفتم درمانگاه بدون سرنگ انسولین! خدایا به داد ما که بچه دیابتی داریم برس!

- امروز تمام بازار را طی کردم برای یک ۵ کیلویی روغن نباتی، همه داشتند ولی می‌گفتند فروشی نیست! تعزیرات هم جواب سربالا داد.

- این چه مسخره بازی است! رفتم روغن نباتی بگیرم فروشنده گفت باید یک شیشه عسل هم ببری که می شود ۶۸ هزار تومان! روغن را با سه نوع عسل به ما داد.