پایگاه قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان خوزستان واقع در مجموعه ورزشی تختی اهواز دچار حادثه و تخریب شد.

حق‌شناس، مدیر روابط عمومی آتشنشانی اهواز در این باره به ایسنا گفت: برآورد اولیه این است که این ساختمان بر اثر نشست گاز دچار انفجار شده است.

وی بیان کرد: خدا را شکر در این حادثه مصدوم نداشته‌ایم‌.