فراکسیون البناء یکشنبه شب نشستی را در بغداد با حضور هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح و نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون برگزار کرد.

«هادی العامری» رئیس فراکسیون «البناء» عراق اعلام کرد که این فراکسیون دارای طرحی پاک و مقدس در این مرحله حساس است و درد و رنج و هم و غم شهروندان عراقی را درک می‌کند.