وی امروز در کنفرانس سالانه حزب محافظه کار انگلیس در شهر بیرمنگام مدعی شد که اروپا به میزان زیادی به انگلیس وابسته است .

مقام انگلیسی تصریح کرد: امنیت و شکوفایی اتحادیه اروپا در گرو تداوم رابطه با لندن در دوره پسابرگزیت خواهد بود.