محمد رضا صفی خانی اظهار داشت: اوایل تیرماه امسال به دنبال نوساناتی که در بازار به وجود آمد طرح تشدید بارزسی‌ها را در دستور کار قرار گرفت که در قالب طرح تشدید بازرسی‌ها گشت‌های مشترکی با حوزه‌های مختلف تشکیل شد تا نوسانات بازار کنترل شود اما عمده رویکرد ما بحث احتکار بود تا با کسانی که احتکار و گرانفروشی کرده برخورد شود. 

وی افزود: در این رابطه از اول تیرماه تاکنون ۳۲هزار بازرسی توسط بازرسان سازمان، صنعت، معدن و تجارت انجام شد که منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی (دو هزار و۵۸۹پرونده) به ارزش ۲۹میلیارد و۵۰۰میلیون تومان شد که عمدا در بحث احتکار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت لرستان عنوان کرد: برای برخورد با این گونه موارد همیشه با مقاومت‌هایی مواجه می‌شویم ولی برخوردهای ما با هماهنگی نیروی انتظامی ودستگاه قضایی بوده و قضات دستگاه تعزیرات حکومتی همیشه با بازرسان همراه هستند که امروز یک اتفاق خاصی در بازرسی از یک انبار احتکار لوازم خانگی در منطقه ماسور خرم‌آباد افتاد وعده‌ای به صورت دسته جمعی به بازرسان حمله کردند که تعداد آنها حدود 40تا 50نفر بوده و درگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه درگیری به صورت دسته جمعی بوده و نیروی انتظامی نیز حضور داشته که غائله را ختم کرد، گفت: برای این افراد پرونده تشکیل شده وعده‌ای نیز دستگیر شدند البته یکی از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز زخمی شده است.