به گزارش النهرین، یک منبع وابسته به کمیته انتخابات اقلیم کردستان با اشاره به پایان مهلت انتخابات پارلمان اقلیم کردستان از آغاز شمارش آراء خبر داد.

این منبع بیان کرد: شمارش آراء پس از بسته شدن حوزه های اخذ رای شروع شده است. روند شمارش با حضور ناظران گروههای سیاسی است.

از سوی دیگر سعدی احمد بیره سخنگوی رسمی اتحادیه میهنی کردستان عراق اعلام کرد: در انتخابات پارلمان اقلیم تقلب گسترده رخ داده است و اتحادیه میهنی نتایج این انتخابات را قبول ندارد.

وی افزود: علت مخالفت اتحادیه میهنی با نتایج انتخابات به علت تقلب گسترده ای که در مناطق سوران، قسری  و میرکه و برخی مناطق دیگر از توابع استانهای اربیل و دهوک رخ داده است.