به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ظریف گفت که تهران به انعقاد توافقی برای فروش نفت به کشورهای اروپایی به رغم تهدیدهای آمریکا در زمینه تحریم کشورهای طرف معامله با ایران، نزدیک می شود. 

چنانچه این توافق به ثمر نشیند، آشکارترین اختلاف بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و متحدان اروپایی اش را که با تصمیم وی برای خروج از برجام مخالفت کرده اند، رقم می خورد.