محمدرضاتابش در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دکتر نوبخت به تفصیل گزارش عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه کشور در شش ماهه اول سال جاری را تشریح کرد.

وی افزود: خوشبختانه میزان فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصله در شش ماهه اول سال رضایت بخش بوده و برای مقابله با تحریم ها و کم کردن فشار بر مردم، بسته به شدت و ضعف تحریم‌ها، برنامه‌ریزی شده است.

نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، جبران بخشی از کاهش درآمدهای کشور بواسطه تحریم های آمریکا را از محل افزایش درآمدهای تولید کنندگان پتروشیمی و فولاد بواسطه افزایش درآمد ناشی از تحولات ارزی، قابل تحقق دانست و اعلام کرد برای تقویت بنیه مالی قریب ۱۰ میلیون نفر که با افزایش نرخ ارز قدرت خریدشان به شدت کاهش یافته، دولت برنامه هایی مدنظر دارند.

تابش درخصوص دیگر صحبت های نوبخت در این جلسه گفت: همچنین زیان وارده بر پیمانکاران بر مبنای تعدیل در هزینه ها و قراردادها، جبران خواهد شد.