احمد حاجی میرزایی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت : نامه ای از سوی وزارت اقتصاد مبنی بر خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به کمیسیون اقتصادی دولت رسیده و در نوبت بررسی قرار گرفته است.

البته تا به حال بارها این پرونده به طور جدی به جریان افتاده اما پس از مدتی، ناکام مانده و استقلال و پرسپولیس همچنان در تملک دولت مانده اند.