اسعد خضری در تشریح این خبر گفت: مقتول به هویت ن.م ۳۲ ساله بوده و به دلیل مشاجره خانوادگی روز گذشته به دست پسرش به قتل رسیده است.

وی افزود: مقتول با شوهرش در حال مشاجره بوده و ناگهان توسط فرزند ۱۷ ساله شان مورد هدف گلوله قرار گرفته است.

 

خضری با اشاره به اینکه اسلحه ضارب نیز کشف شده است، گفت: این پسر و پدر توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر شدند و قاتل به قتل مادر خود اعتراف کرد.

وی اضافه کرد: تحقیقات بیشتر در مورد این حادثه توسط عوامل انتظامی در حال انجام است.