سید احسن علوی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون عمران مجلس گفت: در جلسه امروز طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم به منظور مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: روی این طرح بحث و بررسی زیادی انجام و قرار شد بازنگری هایی انجام شود و سپس مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.