مالای میل گزارش داد، مهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی درباره عدم دادوستد با ایران اینگونه گفت: ما از این مسئله رنج خواهیم برد اما ما با باقی شرکای تجاریمان دادوستد می‌کنیم تا از شدت این مسئله بکاهیم.

به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، چندی پیش در جلسه شورای امنیت تهدید کرد که هر کشوری که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهد، عواقب این کارش را خواهد دید.