رویترز گزارش داد، ترزا می نخست وزیر انگلیس امروز یکشنبه از اعضای حزب محافظه کار خواست تا برای حمایت از طرح برگزیت وی متحد باشند.

وی از منتقدین به طور مستقیم خواست از طرح برگزیت ارائه شده توسط دولت انگلیس حمایت کنند. ترزا می گفت: درخواست منتقدان برای قرارداد تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، در پیشنهادات ارائه شده در طرح برگزیت گنجانده شده است.

این در شرایطی است که در آغاز کنفرانس سالیانه حزب محافظه کار انگلیس بار دیگر دو وزیر سابق کابینه به شدت از طرح و برنامه های ترزا می برای برگزیت انتقاد کردند.

در حالی که حدود ۶ ماه فرصت تا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باقی مانده است، اعضای حزب محافظه کار بر سر مفاد توافق نهایی با بروکسل اختلاف نظر شدیدی دارند.

رد درخواست ها و پیشنهادات ترزا می در نشست اخیر رهبران اروپایی نیز موجب تشدید فشارها بر نخست وزیر انگلیس شده و آینده سیاسی وی را به خطر انداخته است.

ترزا می در مصاحبه با بی بی سی گفت: پیام من به حزب محافظه کار این است که بیایید برای دستیابی به بهترین توافق برای بریتانیا متحد شویم. در قلب طرح موسوم به چکرز، توافق تجارت آزاد با اتحادیه اروپا وجود دارد. در شرایط کنونی چکرز تنها طرح روی میز است که مطابق با رای برگزیت و عزم و اراده مردم ایرلند شمالی است.

بوریس جانسون وزیر خارجه پیشین انگلیس که پیش از این به خاطر مخالفت با طرح برگزیت ترزا می از کابینه کناره گیری کرد، در اظهارات تندی گفت: طرح ترزا می برای برگزیت "دیوانه کننده" است.

وی افزود: نخست وزیر هیچ اعتقادی به برگزیت ندارد. بر خلاف نخست وزیر من برای برگزیت تلاش کردم. بر خلاف نخست وزیر من برای برگزیت مبارزه کردم. من به برگزیت اعتقاد دارم.

دیوید دیویس وزیر سابق برگزیت نیز گفت: طرح ترزا می کاملا اشتباه است ولی به نظر من احتمال دستیابی به توافق نهایی برگزیت بین لندن و بروکسل حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد است.

به اعتقاد بسیاری از اعضای حزب محافظه کار، اظهارات اخیر بوریس جانسون به نوعی آغاز تلاش وی برای برکناری ترزا می به شمار می رود.

ترزا می ضمن رد اظهارات بوریس جانسون گفت: من به برگزیت اعتقاد دارم. ولی خواستار اجرای برگزیت به روشی هستم که به رای مردم احترام بگذارد و از یکپارچگی کشور ما حمایت و حفاظت کند، از شغل ها حفاظت کرده و موفقیت برگزیت برای آینده را تضمین کند.