دربی ۸۸ با تساوی بدون گل به پایان رسید اما حرف و حدیث ها درباره این مسابقه هنوز تمام نشده است. یکی از جدیدترین حرف هایی که درباره دربی زده شده، خشونت پرسپولیسی ها در این دیدار است. امیرحسین فتحی سرپرست باشگاه استقلال در این رابطه به تسنیم گفت: متأسفانه طارق همام قادر به تمرین کردن نیست. خشونت در دستور کار پرسپولیس بود و همین مسئله باعث شد طارق نیمه دوم از زمین خارج شود.