این گاومیش‌ها در مقر نخست‌وزیری پاکستان نگهداری می‌شده و بر اساس برخی اخبار، شیر این گاومیش‌ها پس از دوشیده شدن، در اختیار نواز شریف نخست ‌وزیر پیشین این کشور و خانواده‌اش قرار داده می‌شد. این گاومیش‌ها به قیمت دو میلیون و ۳۰۰ هزار روپیه معادل ۱۸ هزار و ۷۰۰ دلار فروخته شده است.

عکس/ مزایده گاومیش‌های نواز شریف در پاکستان

عکس/ مزایده گاومیش‌های نواز شریف در پاکستان

عکس/ مزایده گاومیش‌های نواز شریف در پاکستان

عکس/ مزایده گاومیش‌های نواز شریف در پاکستان

عکس/ مزایده گاومیش‌های نواز شریف در پاکستان