ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در مصاحبه با ساندی تایمز گفت: آن دسته از قانونگذاران بریتانیایی که با طرح او برای جدایی از اتحادیه اروپا موسوم به بریگزیت مخالف هستند، در واقع با آینده بریتانیا بازی سیاسی می‌کنند و این امر به تضعیف منافع ملی موجب می‌شود.

در همین حال بوریس جانسون، وزیر خارجه سابق بریتانیا هم در مصاحبه‌ای با این نشریه از طرح ترزا می تحت عنوان "چکرز" برای بریگزیت شدیدا انتقاد کرد.

جانسون تاکید کرد، پیشنهادی که براساس آن بریتانیا و اتحادیه اروپا باید تعرفه‌های یکدیگر را جمع‌آوری کنند "کاملا نامعقول" است.