برعکس نوشته مدیر روابط عمومی وزارت ورزش اقلا خود داماد از ماجرا خبر ندارد!  او می گوید: «آنجا در دفتر وزیر گفتند چه برنامه ای دارم، من هم گفتم برنامه ام برای ماندن است و گفتند ازدواج؛ گفتم ا‌ن‌شالله اگر شرایطش باشد و مورد مناسبی پیدا شود. واقعا هیچ خبری نیست. اصلا من خبری در این باره که مازیار گفته یا نوشته ندارم!»

او درباره آن اشک های بعد از مدال آسیایی هم گفت: «راستش دلم خیلی گرفته . ۶ ماه دور از ایران بودم و داشتم دیوانه می شدم. جوانتر که بودم عین خیالم نبود اما از وقتی رفتم بالای سی سال هر لحظه دلم برای خانه و مادر و خانواده لک می زند. می خواهم برگردم و دیوانه می شوم. »