وی کفته است:«وقتی هنوز ایران به این کنوانسیون نپیوسته مانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیاست که عضو آن نیستند اما پس از پذیرش و سپس خروج احتمالی از آن آنها می‌توانند خیلی راحت‌تر علیه ایران ادعاهای خود را مطرح کنند. ضمن اینکه در مورد برجام نیز خروج در صورت عهدشکنی غرب گفته می‌شد اما عملا شرایطی ایجاد شده که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. باید توجه داشت که خروج پس از پذیرش الحاق به کنوانسیون‌های FATF تبعات و هزینه‌هایی را برای کشور ممکن است ایجاد کند.»

این در حالی است که تا کنون فقط ایران و کره شمالی به آن نپیوسته اند و بکار بردن لفظ "بسیاری" برای دوکشور ایران و کره شمالی نشان می دهد که عضو جبهه پایداری کمترین اطلاعاتی از FATF ندارد.