همین به اصطلاح رسانه الکترونیکی، نقش مدافع گروهک‌های تکفیری و تروریستی فعال در سوریه را ایفا می‌کند. چند سال پیش بود که رسانه‌ الکترونیکی یاد شده، عکسی را نمایش داد که در آن، تروریست‌های تکفیری در حال خواندن نماز با کفش هستند.

این سایت در جدیدترین دروغ خود، با نمایش فیلمی ویدئویی، مدعی قتل یک جوان دستفروش به دست پلیس در جنوب کشور شد اما در همین فیلم، نه اثری از پلیس است و نه دستفروش و نه بساط دستفروشی. در واقع فیلم یاد شده، در برگیرنده صحنه‌های درگیری مشتی اوباش است!