محسن مسلمان که در ابتدای فصل از پرسپولیس به ذوب آهن برگشت و کاپیتان شد؛ خیلی زود از این تیم اخراج شد.

هنوز مدت زیادی از حکم کمیته اخلاق برای ممنوع الفعالیت شدنش نگذشته. حکمی که سعید آذری و امید نمازی پشت یارشان ایستادند و حکمش را تعلیق کردند اما این بار اعتراض او به نیمکت نشینی با کلی مصاحبه تند و حالا اخراجش از ذوب آهن همراه شده است!