منبع آگاه در دفتر رییس جمهوری روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: کارمند مذکور یکی از کارکنان اداره تشریفات بوده که حدود ۴۵ روز پیش صرفا برای پیگیری برخی امور اداری عادی به سوییس اعزام شده است.

این مقام مسئول افزود: کارمند مذکور در مهلت مقرر به کشور بازنگشته است که علت موضوع در دست بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات لازم برای اطلاع از وضعیت کارمند یاد شده و بازگشت وی در حال انجام است، از رسانه ها خواست از انتشار اخبار غیر موثق در این خصوص خودداری کنند.