علی سامره بعد از اینکه در این فصل سه شکست با تیم مس رفسنجان در کارنامه‌اش ثبت شد از سمتش برکنار شد و امروز میشو کریستوویچ به عنوان سرمربی جدید مس رفسنجان انتخاب شد.

این مربی در گذشته نیز هدایت مس رفسنجان را برعهده داشته است.

مس از ۵ مسابقه ۴ امتیاز کسب کرده بود.