پس از برگزاری رقابت انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در وزن ۸۲ کیلوگرم و پیروزی سعید عبدولی برابر قادریان، سعید عبدولی بخاطر دوستی بسیار نزدیک میان برادران گرایی و یوسف قادریان به محمدرضا گرایی به حالت کنایه می گوید" اگر نفر دیگری هم دارید بفرستید" همین موضوع جرقه درگیری های شدید بعدی می شود.

محمدرضا گرایی گرایی با شنیدن این حرف شروع به اعتراض می کند، برادر او محمد علی گرایی نیز که از کشتی گیران با اخلاق تیم ملی است و حتی مانع فریاد اعتراضی قادریان پس از باخت شده بود، با دیدن این صحنه حسابی از کوره در می رود و با درآوردن پیرآهنش به همراه عبدولی شروع به فحاشی به یکدیگر می کنند و برای درگیری جلو می روند که با وساطت اطرافیان از اینکار جلوگیری می شود اما طرفدران آن ها بیرون از سالن به زد و خورد و فحاشی به یکدیگر اقدام می کنند.

حال پس از تشکیل جلسه شورای فنی، هر ۲ کشتی گیر که نامشان در لیست اعزامی به رقابت های جهانی است در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفتند تا تخلفاتشان مورد رسیدگی قرار گیرد.