سایت رسمی فدراسیون، کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی امروز امکانات موجود در کمپ های تمرینی امارات را بررسی کردند.

پس از اتمام کارگاه آموزشی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای آموزش آخرین قوانین و مقررات حاکم بر برگزاری مسابقات جام ملتهای آسیا، اعضای تیم ملی اولین روز از بازدیدهای خود را از ورزشگاه ها و کمپ های امارات انجام دادند.

در این بازدیدها ضمن بررسی برخی کمپ های این کشور، دغدغه ها و خواسته های تیم ملی و فدراسیون فوتبال درباره مسایل مختلف از جمله مسایل لجیستیکی و پشتیبانی، شرایط و نحوه انجام فعالیت‌های تیم و سایر موضوعات و مسایل تیم ملی ایران که می بایست مورد بررسی و اجرا قرار بگیرد مورد بررسی قرار گرفت.