با توجه به تخلف عرفان گلستانی – بازیکن سابق تیم راه آهن تهران، کمیته اخلاق فدراسیون طبق ماده ۲۳ و ۶۵ آیین نامه، نامبرده را با صدور دستور موقت از تاریخ هفتم مهرماه ۹۷ به مدت یک ماه از کلیه فعالیت های رسمی، حضور در حوزه فوتبال، مجامع، مراجع و اماکن رسمی فوتبال جمهوری اسلامی ایران و بین‌الملل محروم کرد.

عرفان گلستانی چندی پیش علیه نساجی و بحث سکه و تبانی این تیم در فضای مجازی خبرساز شده بود.