این روز ها به نظر می رسد کادر فنی تیم فوتبال استقلال نتوانسته هماننند سال قبل عملکرد مناسبی داشته باشد و شفر هم می داند که کدر فنی نیاز به خون تازه ای دارد تا بتواند در بازی های آینده نتایج بهتری بگیرد.

شنیده می شود برخی مدیران استقلال بر این باورند تا با استفاده از یک دستیار ایرانی در کادر فنی بتوانند استقلال را تقویت کنند و این امر فقط منوط به راضی کردن شفر به این موضوع است.

ساناک از استقلال جدا شده است و هنوز تکلیف این باشگاه را برای ادامه همکاری مشخص نکرده و استقلال در صددد است با تعیین وضعیت وی هم از شکایت احتمالی جلوگیری کند و هم یک دستیار ایرانی را به ترکیب تیم  استقلال اضافه کند.