رویترز نوشت، با توقف فعالیت‌های جدید حفاری به علت محدودیت‌های خط لوله، شرکت‌های انرژی آمریکا برای دومین هفته متوالی در هفته گذشته از دکل‌های فعال نفتی کم کردند.

بیکر هیوز، بزرگ‌ترین شرکت خدمات نفتی جهان اعلام کرد حفاران آمریکایی در هفته منتهی به ۲۸ سپتامبر ۳ دکل نفتی را خاموش کردند و در مجموع تعداد دکل‌های نفتی این کشور به ۸۶۳ دکل رسید.

افزایش ۵ دکل نفتی در سه ماهه سوم امسال، کمترین میزان افزایش از سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ بوده است. در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ حفاران آمریکا ۳ دکل نفتی را خاموش کرد. شرکت‌های انرژی آمریکا در سه ماه نخست امسال ۵۰ دکل و سه ماهه دوم ۶۱ دکل نفتی فعال کردند.

شمارش تعداد دکل‌های نفتی آمریکا، شاخص اولیه برای پیش بینی تولیدات آتی است. تعداد دکل‌های فعال نفتی امسال بیش از ۷۵۰ دکل فعال پارسال است.

امسال تا این زمان ۱.۰۱۹ دکل نفت و گاز در آمریکا فعال است. این تعداد بالاترین تعداد دکل‌های فعال از سال ۲۰۱۴ به شمار می‌رود که در سال ۲۰۱۴ برابر با ۱۸۶۲ دکل بود.