دکتر حقیقت در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: با دریافت جواب ام آر آی، تشخیص پاره‌گی رباط صلیبی حسین ماهینی تأیید شد.

وی ادامه داد: با نظر پزشک متخصص، جراحی این بازیکن انجام خواهد شد. به این منظور وی مدتی تحت فیزیوتراپی و اقدامات پیش از جراحی خواهد بود تا برای این منظور آماده شود.