خبرگزاری آسوشیتدپرس k,aj، پلیس محلی امروز شنبه با مداخله اقدام به ایجاد مانع کرد چرا که در ابتدا یک جدایی‌طلب اقدام به پرتاب گلوله‌های رنگی به سوی فرد دیگری کرد که در راهپیمایی حمایت از پلیس اسپانیا شرکت داشت. این عوامل با استفاده از باتوم اقدام به عقب راندن جدایی طلبان کرده و دو گروه مخالف را از یکدیگر دور نگه داشتند.

تنش‌ها در کاتالونیا واقع در شمال شرق اسپانیا در آستانه سالروز روز دوشنبه رفراندوم غیر قانونی درباره استقلال توسط قانونگذاران منطقه‌ای در حال افزایش است. این رفراندوم با درگیری پلیس ملی اسپانیا و افسران گارد مدنی با رای‌دهندگان و زخمی شدن صدها تن به هرج و مرج کشیده شد.