در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پنج موسسه اعتباری غیرمجاز منحل‌شده فرشتگان، ثامن‌الحجج، وحدت، البرز ایرانیان و افضل توس و با توافقی که در کمیته رسیدگی به مسایل مربوط به موسسات غیرمجاز و با حضور نمایندگان سران سه قوا انجام شد، تصمیم بر این شد تا از ۲۱ خردادماه سال جاری و طی سه مرحله حساب‌های مربوطه بررسی و پرداخت‌ها تا سقف یک میلیارد تومان انجام شود. طبق مراحل اعلام شده از سوی بانک مرکزی از ۲۱ خرداد تا دوم شهریورماه زمانی بود که سه مرحله مراجعه سپرده‌گذاران و ارائه مدارک مثبته، بررسی مدارک توسط بانک مرکزی و همچنین واریز باید انجام می‌شد.

اکنون با گذشت بیش از یک ماه از پایان این زمان، هنوز گزارشی از سوی بانک مرکزی در این باره اعلام نشده است، اما تازه‌ترین اظهارات پزشکیان- نایب رئیس مجلس و نماینده قوه مققنه در کمیته رسیدگی به وضعیت موسسات غیرمجاز- با توضیحاتی در این رابطه همراه بود که نشان می‌دهد هنوز مراحل پیش‌بینی شده کامل نشده است. پزشکیان گفته که بانک‌ها باید تاکنون مطالبات سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان را تسویه می‌کردند، اما همچنان سپرده‌های برخی افراد تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت نشده است. وی البته تاکید کرد که نمایندگان سران سه قوه در حال پیگیری پرداخت و تسویه مطالبات سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری تا سقف یک میلیارد تومان هستند و مقرر شد که در جلسه هفته جاری تمامی اطلاعات پرداخت‌ها به هیات نمایندگان سران سه قوه ارائه تا مشخص شود مطالبات چه تعداد از سپرده‌گذاران پرداخت شده و چه میزان باقی مانده‌اند تا آنها نیز به این افراد پرداخت شود.

این در حالی است که پیگیری‌های اخیر در مورد روند پرداختی‌ها به سپرده‌گذاران نیز تایید کننده این موضوع بود که روال به کندی پیش رفته و بخشی از سپرده‌گذاران نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب خود با مشکل مواجه شده بودند.

درباره جریان رسیدگی و پرداختی‌های موسسات غیرمجاز باید یادآور شد که سپرده‌گذاران "فرشتگان" که یکی از زیرمجموعه‌های موسسه اعتباری کاسپین است با توجه به اینکه در مراحل قبلی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تعیین تکلیف شده و بالاتر از این مبلغ نیز تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند در دور جدید، می‌توانند تا سقف یک میلیارد تومان باقی مانده را دریافت کنند. سپرده‌گذاران "افضل توس"، "وحدت" و "البرز ایرانیان" که تعهدات آن‌ها به ترتیب به بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت واگذار شده و پیش از این تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند نیز این امکان را دارند تا بتوانند تا سقف یک میلیارد تومان مانده حساب خود را تسویه کنند.

در  رابطه با "ثامن‌الحجج" که حدود سه سال پیش تعهدات آن به بانک پارسیان واگذار و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیز پیش رفته بود، سپرده‌گذاران نیز تا سقف یک میلیارد تومان می‌توانند مانده را دریافت کنند.