دکتر علیرضا اکبری نوشته است: الاحوازی مسئولیت اجرای عملیات تروریستی ۳۱شهریور اهواز را تکذیب کرد، اما، بسیار دیرهنگام، و، داعش مسئولیت را پذیرفت، اما دیرتر!

این دیپلمات کشورمان می افزاید: تمام مستندات اطلاعاتی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اطلاعات سپاه، از وابستگی عاملین و اٰمرین عملیات دارند، تردیدی نگذاشته که این‌ها (الاحوازی) مباشر بوده. اما، داستان تکذیب الاحوازی و مسئولیت‌پذیری داعش، عمدتاً و بلکه صرفاً به معامله سران این گروهک با سران داعش مربوط است! داعش این عملیات را از الاحوازی خرید! و الاحوازی ۲ بار صورت‌حساب صادر کرد! پیمانکار، پیمانکار است!

متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید.