در نیمه دوم و در دقایق رو به انتهای مسابقه استقلال حمله ای روی دروازه قرمزها تدارک دید که رهبری آن با اسماعیلی بود. این بازیکن در محوطه جریمه قصد داشت سیدجلال را دریبل بزند و اگر این اتفاق می افتاد، احتمال باز شدن دروازه قرمزها زیاد بود. اسماعیلی در این باره می گوید: «لحظه آخر توپم گرفتم به ته استوک سیدجلال. به خود او هم گفتم که تائید کرد و گفت دقیقا به ته استوکم خورد. اگر این توپ از سیدجلال کامل رد می شد شک نکنید یا گلش می کردم یا یک گل می ساختم.»