بهاره رهنما در واکنش به حجم گسترده خرید کالا توسط مردم، در اینستاگرام نوشت: «ملت عزیز،همکاران، دوستان، همسایگان و فرزندان عاجزانه تقاضا دارم که یکبار هم که شده دست از حرص و طمع برداریم و به اندازه خرید روزانه یا حداقل هفتگی جنس بخریم. بیایم یاد بگیریم که ما چه در تحریم و چه غیرتحریم فرهنگ مصرف کردن رو باید بلد باشیم اون هم در زمانی که دچار بحران شدیم و فقط همدیگر رو داریم عزیزان همه باید همت کنند... بیایید به خودمون وهم نوع مون رحم کنیم تا خدا هم به ما رحم کنه.»

پست اینستاگرامی بهاره رهنما