ظریف گفت: جلسات متعددی با اندیشکده‌ها داشته و خواهیم داشت، مصاحبه‌های متعددی هم انجام شده است. در روزهای جاری بیشتر ملاقات‌ها، سازمان مللی بوده که بسیار فشرده است، اما از هفته آینده بیشتر ملاقات‌ها با اندیشکده‌ها خواهد بود.