پیرحسین کولیوند در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش مسمومین و فوتی های مصرف الکل در کشور گفت: تاکنون ۲۱۳ نفر در استان های البرز، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان بر اثر مصرف الکل مسموم و فوت شده اند. 

وی با اشاره اینکه ۱۹ نفر بر اثر استفاده از الکل فوت شده اند، اظهار داشت: ۱۲ نفر در استان هرمزگان، ۲نفر در خراسان شمالی، دو نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد و سه نفر در استان البرز فوت شده اند.

سرپرست اورژانس کشور اضافه کرد: ۱۷۸ نفر در حال حاضر بستری هستند. همچنین ۱۱ نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند و ۱۶ نفر نیز درمان و مرخص شده اند.