هنوز تاریخ دقیقی برای رای گیری نهایی درباره عضویت کاوانا در دیوان عالی آمریکا مشخص نشده است.

«جف فلیک» سناتور جمهوریخواه عضو کمیته قضایی این کشور که رایی تاثیر گذار در تایید کاوانا داشت، خواستار تعویق رای گیری تا زمان بررسی کامل سوابق و اتهام های مطرح علیه او شده است.

[نامزد ترامپ برای دیوان عالی رأی اعتماد گرفت]

پس از تایید در کمیته مربوطه، باید از همه سناتورها برای تایید یا رد کاوانا رای‌گیری شود. اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواهان است.