توییت حسین علی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس در توییت خود نوشت: ‌تعمد خائنانه در افزایش یکباره قیمت ارز در بازه زمانی چند روزه اخیر، تلاش برای ایجاد جنگ روانی و تاثیر گذاری برای تصویب FATFبود. مردم را برای دستیابی به اهداف خود تحت فشار قرار دادن، چه اسمی دارد؟