اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات کنگره امروز این حزب اظهار داشت: کنگره حزب اعتماد ملی امروز با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اعضای حزب از سراسر کشور در تهران برگزار شد.

وی افزود: اعضا پس از دریافت کارت های اعتبارنامه خود، وارد سالن شدند و جلسه در حضور نمایندگان کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از جمله نماینده دادستانی، خانم پروانه مافی و حسین کمالی، آغاز شد.

گرامی مقدم تصریح کرد: پس از قرائت گزارش از سوی آقای حضرتی قائم مقام دبیرکل و انتخاب اعضای هیئت رئیسه کنگره به صورت قیام و قعود، جلسه به ریاست آقای سپهوند برگزار شد.

وی افزود: انتخابات اعضای شورای مرکزی به صورت مخفی انجام شد که ۵۵ نفر به عنوان اعضای اصلی، ۶ نفر به عنوان اعضای علی البدل، ۵ نفر به عنوان بازرس و ۲ نفر هم به علی البدل بازرسی انتخاب شدند.

گرامی مقدم درباره ترکیب اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: از ۵۵ نفر عضو شورای مرکزی، ۵ نفر از اهل سنت، ۶ نفر خانم و ۱۰ نفر هم از جوانان حزب انتخاب شدند.