در این اطلاعیه آمده است:

براساس اعلام مقامات کردستان عراق به آگاهی می رساند؛ با توجه به برگزاری انتخابات مجلس محلی کردستان عراق، مقررات ویژه ای برای گذرگاه ها در نظر گرفته سده است براین اساس فعالیت تجاری و بازرگانی و همینطور ترددمسافرین از گذرگاه های باشماق و پرویزخان از ساعت ۲۴ روز شنبه ۷مهر ۹۷ تا ساعت ۲۴ روز یک شنبه ۸مهر ۹۷ متوقف و سپس طبق روال گذشته فعالیت خواهد داشت.

البته خروج  ایرانیان از اقلیم و بازگشت اتباع عراقی و اتباع خارجی دارای کارت اقامت به اقلیم کردستان عراق  از مقررات ابلاغی  مستثنی هستند.  

تاکنون مقررات ویژ‌ه ای در خصوص فعالیت مرز تمرچین و بازارچه‌های مرزی دریافت نشده و به محض وصول اطلاع رسانی خواهد شد.