طبق گزارش پلیس، متهم به دلیل این که چرا همسرش تولید مثل می کند و توانایی جلوگیری را ندارد او را با چاقو به قتل رسانده است.

قربانی که به دلیل بارداری سختش در استراحت مطلق بود و پرستاری کارهای روزانه او را انجام می داد با ضربات پی در پی چاقو به شکم و گردنش جان خود و جنینش را از دست داد.

پرستار که شاهد این عمل وحشیانه همسر قربانی بود با اداره پلیس تماس گرفت و او را لو داد.

زمانی که ماموران به خانه آن ها آمدند با جسد یک زن باردار در حالی که چاقو در گردنش بود مواجه شدند و همسرش با لباس های خونی قصد فرار از خانه را داشت که توسط ماموران بازداشت شد.

متهم در بازجویی گفت که از این که همسرش زود به زود باردار می شود و در کمتر از یک سال بچه به دنیا می آورد، عصبانی شده و پس از چند ماه که از بارداری ششم  می گذشت، دست به این اقدام زد.

افسرپرونده پس از ثبت گفته متهم و اظهارات پرستار، ویلیام هاوین را به دادگاه منتقل کرد.

طبق رای هیئت منصفه، ویلیام هاوین به اتهام قتل عمد همسر باردارش به حبس ابد محکوم شد.