انفجار عظیم گاز در جمهوری چچن باعث وحشت فیلمبردار شد.

با آغاز آتش سوزی در یک ساختمان چند نفر از رهگذران شروع به فیلمبرداری از حادثه کردند که در این حین، انفجار اصلی گاز رخ داد و باعث سر به فلک کشیدن شعله‌های آتش شد.

این انفجار که تا شعاع ۹۰۰ متری همه چیز را تحت تاثیر قرار داده بود، تلفات جانی در بر نداشت.