همزمان با شروع فصل پاییز و وارد شدن یک سامانه بارشی به شمال کشور، شهر های شمالی کشور حال و هوای خاصی به خود گرفته اند.

گفتنی است  سازمان هواشناسی طی اخطاریه ای از بارش باران و احتمال سیل و آب گرفتگی در شمال کشور خبر داده است.