گاردین گزارش داد، آنگ سان سوچی، رهبری دوفاکتوی میانمار در سال ۲۰۰۷ شهروند افتخاری کانادا شده بود.

جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اخیرا به خبرنگاران گفته بود که آماده رسیدگی به مساله پس گرفتن شهروندی افتخاری رهبری میانمار است اما چنین مساله‌ای به بحران در میانمار پایان نمی‌دهد.

اندرو لسلی، از نمایندگان لیبرال پارلمان کانادا گفت، گام‌های بعدی که قرار است انجام شود، هنوز مشخص نیستند.

مجلس عوام کانادا اخیرا به این مساله رای داده که کشتار روهینجایی‌ها توسط ارتش و نیروهای امنیتی میانمار یک نسل کشی است؛ اقدامی که کریستیا فیرلند، وزیر خارجه کانادا در آن زمان آن را بسیار مهم توصیف کرده بود.

در همین حال، مین آنگ هلیانگ، رئیس ارتش میانمار اخیرا به سازمان ملل تاکید کرده بود که حق مداخله در حق حاکمیت کشورش را ندارد.