حاجی‌«رضا شاکرمی» از دستگیری هفت نفر در سطح استان به اتهام تعرض به کامیون‌های باری خبر داد و گفت: با توجه به برخوردهای صورت گرفته وضعیت به حالت عادی برگشته است.

شاکرمی افزود: کامیون‌ها مشغول بار گیری سیمان در کارخانه سیمان آبیک هستند.

وی یادآور شد: اتهام این افراد اخلال در نظم از طریق درگیری، جنجال و سروصداست.