به نظر موضوع واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس دوباره به جریان افتاده تا این دو تیم از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند. این بار انگار خود رئیس‌جمهور موافقتش برای انجام چنین کاری را اعلام کرده. در همین رابطه مشاور سازمان خصوصی سازی از موافقت رییس جمهور با کلیات واگذاری استقلال و پرسپولیس خبر داد و گفت: «نامه ای از وزارت اقتصاد به هیات دولت برای بازنگری مصوبه قبلی ارسال شده است. منتظر مصوبه هیات وزیران برای شروع روند واگذاری استقلال و پرسپولیس هستیم.» البته بارها و بارها اعلام شده دو باشگاه در حال واگذاری هستند و به همین دلیل دیگر کسی انتقال دو باشگاه به بخش خصوصی را باور ندارد!